Икономически знания в конкуренцията

Икономически знания в конкуренцията
награда за спонсори на bb-net

04 март 2015 г. | Ревиста

Isabell Wagenhäuser от Gelnasium Celtis Schweinfurt е областният победител в теста за знания „Бизнес знания в конкуренция“ на бизнес младша възраст.

ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРЕСА ИЗТЕГЛЕНИЕ


Dateiдействие
report_revista_040315.pdfИзтегли
Изтегли
Преминете към Top