Оптимизация на COA на Microsoft

COA НОВИНИ 768x473

През последните няколко седмици получавахме все повече въпроси за новите COA на Microsoft и вече съобщавахме за новото поле за надраскване на стикерите на различни места. В допълнение към известно объркване относно полето за надраскване, в изолирани случаи буквите на лицензионния код също бяха надраскани в допълнение към сребърната повърхност за надраскване, което прави лиценза неизползваем.

Microsoft се справи с тези проблеми и коригира сертификатите за автентичност за пореден път. Освен всичко друго, полето за надраскване е увеличено и са добавени прозрачни секции от всяка страна. Поставянето на етикета за замъгляване е преместено по-наляво, така че левият край на етикета за замъгляване вече не надвишава продуктовия ключ. Това улеснява разбирането, че това е поле, което трябва да бъде надраскано, за да стане видим целият лицензен код. В същото време повърхността е подобрена, така че нито една от буквите не се отлепва.

Новите COA са в производство през декември и ще пристигнат скоро. Дотогава останалите запаси от етикети на COA ще бъдат изразходвани. Затова в момента молим клиентите да посочат полето за надраскване и да премахнат сребърния слой с подходяща грижа.

Преминете към Top