Ново ръководство на tecXL 2016 г.

Ръководство за бързо стартиране на Tecxl

Вложката за въвеждане в експлоатация на tecXL устройства е малко стара. Ето защо през последните седмици нашия маркетинг отдел работи по ново кратко ръководство, което в момента се печата. Скоро ще бъде включен във всички tecXL устройства. Новото ръководство включва всички предишни вложки и се използва предимно за отговор на често задавани въпроси, за оказване на помощ на нашите купувачи и посочване на други възможности, които възникват при закупуването на устройството.

Кратките инструкции, съдържащи се в ръководството, които обясняват първоначалната настройка на Windows в отделни стъпки, както и по-нататъшните инструкции за създаване на системно изображение, инструмента за решение за възстановяване и инсталирането на ESET са актуализирани.

Подробни описания и бележки са достъпни за всяка категория. Немските текстове също са снабдени с английски превод навсякъде, за да направят инструкциите разбираеми в международен план.

Преминете към Top