Печат на клавиатура в bb-net

Миниатюра на клавиатурата

От юни тази година в bb-net се появи нещо съвсем ново. Тетрадките с чужд език или много износени клавиатури често достигат до нашата обработка. За да отговарят на нашите изисквания за tecXL устройство, те трябва да бъдат освежени и да им се предостави немска подредба на клавиатурата.

Досега това се обработваше от външен доставчик на услуги. Поради нарастващия обем на производство, bb-net вече реши да се заеме с тази задача, като закупи UV принтер.

За тази цел немските клавиатури се дигитализират в отдела за маркетинг, копират се на компютъра и се зареждат в софтуера на принтера. В следващата стъпка се създава шаблон за клавиатурата и се оборудва за съответния модел клавиатура.

Тази допълнителна стъпка в процеса на преработка на tecXL ни позволява да подобрим допълнително оптичното качество на устройствата и да предоставим на вас и вашите клиенти „технология като нова“.

Преминете към Top