Sparkasse удостоверява рейтинг

Bleicher_Reuss_Ranging

Като част от годишната среща Томас Реус представи с думите: "Вие принадлежите към Шампионската лига и сте солиден партньор.", сертификатът за класиране за bb-net media GmbH.

Поради рейтинга, компанията е поставена в най-високата класификационна група, която съответства на AAA-BBB на Standard & Poor's.

Особено за нашите партньори при връщането на използвани ИТ продукти с дългосрочни ангажименти по проекта, това е потвърждение, че разчитат на правилния и надежден купувач.

На този етап бихме искали да похвалим и екипа на Sparkasse Schweinfurt-Haßberge за висококачествените грижи и подкрепа при финансирането на новата ни фирмена сграда.

Преминете към Top