Брифинг за безопасност в bb-net

Bb Net инструктаж за безопасност

За да се гарантира, че всички служители знаят как да работят професионално, безопасно и здравословно, на bb-net редовно се провеждат инструктажи за безопасност. Брифингът за безопасност трябва да се провежда веднъж годишно, тази година той се проведе на 26 септември 2016 г.

Инструкциите създават доверие сред служителите и гарантират успеха на компанията. В областта на здравето и безопасността на труда те са градивен елемент за устойчивия икономически успех на една компания. В инструктажа за безопасност бяха разгледани общи теми като какво да се прави в случай на аварии / пожари, самоспасяване в случай на опасност или носенето на лични предпазни средства.

Накрая инструктажът по безопасността беше документиран. Минималното съдържание на документацията е името и подписът на инструктираните, предмет, дата и час. Документацията служи като доказателство за предприемача да изпълни задълженията си.

Благодарим на всички служители за участието!

Преминете към Top