Сабрина Пунке нов служител по безопасността

Bb Net Security Officer

Сабрина Пунке е с bb-net от 2011 г. и е неразделна част от компанията като ръководител на HR екипа. В „EDL - Външни услуги“ вече успешно се обучава като служител по сигурността чрез двудневен курс на обучение. Към настоящия момент тя ще поеме тази допълнителна функция в допълнение към сегашната си позиция в bb-net.

Защо имате нужда от служител по сигурността?

Служителите по безопасността имат важна функция в компанията. Те се предоставят от законодателната и законовата застраховка за злополуки за подпомагане на фирми и предприемачи в превенцията на трудови злополуки, професионални заболявания и опасности за здравето на работното място.

Ето защо служителите по безопасността са задължителни:

Служителите по безопасността правят работата по-ефективна, по-безопасна и често дори по-лесна. Те разпознават и избягват опасностите, информират служителите и стигат до дъното на причините за инциденти. Не на последно място те осигуряват работни места в нашата компания с приноса си за безопасността на труда. Защото повече безопасност на работното място минимизира разходите и рисковете и увеличава производителността.

Пожелаваме на Sabrina Punke успех в новата й допълнителна функция!

Преминете към Top