Изследване на Blancco: Неадекватна стратегия за устойчивост

Компаниите не обръщат достатъчно внимание на боравенето с електронните отпадъци.
бяла хартия от бланко на тема устойчивост

Изтеглете вашето безплатно копие на Blancco Research Study, за да видите как изтриването на данни се вписва във вашия план за КСО.

Проучването на Blancco сред 1.850 водещи лица, вземащи решения от най-големите световни компании, изследва броя на организациите, които използват физическо унищожение, за да се разпореждат с техните ИТ активи, включително:

  • вредното въздействие на електронните отпадъци върху нашата околна среда,
  • как използваните ИТ активи могат да бъдат безопасно използвани повторно, препродадени или дарени чрез изтриване на данни - и да удължат живота на вашата ИТ инвестиция,
  • как изтриването на данни може да помогне на вашия план за корпоративна социална отговорност.
Преминете към Top