За подобрено обслужване

За подобрена услуга
За да можем да предложим на клиентите и партньорите на Schweinfurt bb-net media GmbH още по-добро обслужване, в началото на годината бяха наети трима нови служители по продажбите.
Сега екипът от шест души е в състояние да отговори по-конкретно на желанията на клиентите и да направи партньорската подкрепа още по-гъвкава.
Преминете към Top