Подновено сертифициране на PQ-VOL

PQ VOL лого

Консултантският център за поръчки Bayern eV отново връчи bb-net сертификата PQ-VOL тази година. Чрез преквалификация се проверяват специализираните знания, производителност и надеждност на дадена компания въз основа на критерии за годност, свързани с фирмата, независимо от поръчката. Компанията bb-net вече е регистрирана в базата данни за преквалификация на IHKs и HWKs за сектора на доставките и услугите.

Предимствата на сертифицирането включват икономия на разходи и време. Процедурите за разпределяне се ускоряват, тъй като събирането и изследването на доказателствата, свързани с фирмата, могат да бъдат пропуснати. Освен това възлагащите органи могат да бъдат сигурни, че проверката е извършена сериозно и че не трябва да се изключват добрите оферти поради неправилно доказателство за годност.

Очакваме новото одобрение, както и по-нататъшното сътрудничество с обществените клиенти.

Преминете към Top