Обновено сертифициране на Fujitsu партньор

Новини на Fujitsu

Постоянното по-нататъшно развитие на технологиите не прави изключение, дори за преработени устройства. Хардуерът, който служи за основа на обработената технология от tecXL, непрекъснато се подобрява от първокласните производители с нов софтуер и нови компоненти. За да се гарантира професионалното боравене и ремонт на всички системи, въпреки всички промени, е необходимо ИТ техниците редовно да обновяват своите знания.

Производителят Fujitsu предлага редовни семинари за тази цел, след които служителите са сертифицирани като CMME (Certified Mobile Maintenance Engineer) или CDME (Certified Deskbound Maintenance Engineer) след успешно участие.

Както и през предходната година, нашите служители Pascal Roth и Uwe Dammaß успешно участваха в двата семинара и подновиха двете сертификати Fujitsu.

Освежителят за работа с устройствата на производителя гарантира, че все още сме в състояние бързо и професионално да извършим вътрешни подобрения и ремонти. В допълнение, сервизното разрешение ни позволява да получаваме резервни части по-бързо, дори извън гаранционните срокове, и да бъдем по-достъпни за поддръжка.

Възхитени сме от квалификацията на нашите служители и отново отправяме нашите поздравления.

Преминете към Top