Безопасност: инструкции за противопожарна защита

Новини за инструкции за пожарна безопасност

През април 2017 г. служителите на противопожарната защита от bb-net получиха ново обучение за противопожарна защита и пожарогасител от нашия експерт Eugen Ziegler. По време на инструктажа служителите на пожарната защита отново бяха предадени какво трябва да се спазва в случай на пожар. Когато ежедневно се занимаваме със стотици електронни устройства, противопожарната защита е важна и постоянно присъстваща тема в нашата компания.

За да се гарантира, че съществуващото противопожарно оборудване може да бъде използвано правилно в случай на пожар и безопасността на всички служители на компанията е всеобхватно гарантирана, инструктажът от г-н Ziegler се провежда на редовни интервали.

В допълнение към разграничаването между различните видове пожарогасители и теоретичното приложение в случай на пожар, служителите също имаха възможността да направят свои собствени неща и да тестват различни пожарогасители. Освен това специалистът обясни основни познания за предотвратяването на пожари, какво да се прави в случай на пожар и отговори на различни въпроси от служителите.

Бихме искали да се възползваме от тази възможност да благодарим още веднъж на г-н Ziegler за въвеждането.

Преминете към Top