Успешна ресертификация

bb-net компания за управление на отпадъците

От 2014 г. bb-net е сертифицирана компания за управление на отпадъците §56 KrWG, компания за унищожаване на квалифицирани данни и първа пречиствателна станция според ElektroG. Това означава, че bb-net демонстрира способността да извършва всички дейности по управление на отпадъците за професионално демонтиране и изхвърляне на електрически устройства.

Необходимо е специално внимание при работа с тетрадки и компютри. Някои от използваните материали, особено в био батерии или батерии за преносими компютри, са класифицирани като опасни вещества, за които са необходими специални мерки за изхвърляне.

Поради тази причина сертифицирането трябва да се повтаря ежегодно, за да се гарантира непрекъснато изпълнение. Доволни сме, че тази година издържахме изпита и успешно се сертифицираме успешно.

Преминете към Top