„Цел висок“ - Emendo отговаря на tecXL

Emendo Запознайте се с приятели 2018

Веднъж годишно групата емендо ви кани на съвместен уикенд с лекции, семинари и срещи. TecXL също беше там, представляван от търговския екип Джулиан Сакс и Евген Май.

Тазгодишният панаир за комуникация emendo meet friends се проведе от 28 до 30 септември 2018 г. в Вернигероде, регион Харц, под мотото „Целещи високо“. Подкрепящата програма даде възможност на около 150 участници да обменят идеи и да се свържат с други партньори, доставчици и производители. Многобройните дейности, които също бяха предложени, завършиха перфектно престоя.

Преминете към Top