„Насочено високо“ – Emendo среща tecXL

Emendo Запознайте се с приятели 2018

Веднъж годишно групата емендо ви кани на съвместен уикенд с лекции, семинари и срещи. TecXL също беше там, представляван от търговския екип Джулиан Сакс и Евген Май.

Тазгодишното комуникационно изложение emendo meet friends се проведе от 28 до 30 септември 2018 г. във Вернигероде в планината Харц под мотото „Целете се високо“. Подкрепящата програма даде възможност на около 150 участници да обменят идеи и да се свържат с други партньори, доставчици и производители. Многобройните дейности, които също бяха предложени, допълваха престоя перфектно.

Преминете към Top