Въвеждане на 5S в bb-net

Bb Net Работно място

Нова система за организация е въведена в bb-net от октомври 2016 г. Всички наши офиси и производствени помещения са реорганизирани съгласно така наречения принцип 5S, за да направим работните си места и заобикалящата ги среда безопасни, чисти и чисти.

Целта е работата да може да продължи без прекъсване и разхищение. По този начин досадното търсене или ненужното време на изчакване може да бъде намалено или изцяло премахнато. "5S" означава първите букви от петте стъпки, с които редът и чистотата могат да бъдат установени и поддържани в производството:

1. Сортиране (Seiri): Работното място се изследва и се решава кои елементи са необходими.

2. Подредете ергономично (Seiton): Полезно подреждане на всички необходими елементи.

3. Чистота на работното място (Seiso): Работното място се почиства от земята нагоре.

4. Направете подреждането правило (Seiketsu): Работното място за пример е взето като модел и от него се извлича стандарт.

5. Спазвайте и подобрявайте всички точки (Shitsuke).

След като за първи път бяха преработени офисните работни места, работните места в производството вече също бяха адаптирани и всички служители бяха информирани за ключовите точки на 5S в курс на обучение.

Преминете към Top