Поглед в миналото

Изпит служител IHK служител в склада

Годишнината ни напредва и специалните събития в историята на bb-net празнуват своя юбилей.

Днес това е първият практически изпит по IHK в складовете на нашата компания. По това време са проверени първите специализирани складови служители. Още тогава: служителят в склада Уве Хайман и треньорката Лена Хютенраух, която и до днес е част от екипа по продажбите.

Складът на приземния етаж, който беше просторен по онова време, сега е превърнат в плътно опакован логистичен център с високи рафтове и системи за патернос, в който нашият логистичен екип осигурява най-добри резултати за нашите клиенти всеки ден.

И много неща се случиха и по отношение на обучението. Днес bb-net предлага общо 5 чиракувания в голямо разнообразие от работни области.

Преминете към Top