Новата сигурност привлича фалшификатори

Картина на корицата Новата сигурност привлича фалшификаторите
Търговията с използван софтуер е законна

13 март 2014 г. | CRN

Решенията създават яснота.
Решенията на Съда на Европейските общности и BGH вече са ясно изяснени: Търговията с използван софтуер е до голяма степен законна. Независимо от това, обработката на продажбата остава правно проблематична. Освен това новата охрана привлича все повече черни овце през последните месеци.

ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРЕСА ИЗТЕГЛЕНИЕ


Dateiдействие
crn_print_11_2014.pdfИзтегли
www.crn.deИзтегли
Преминете към Top