CRN отчет за използваните ИТ

Използвани ИТ използвани втора употреба

Списанието на канала CRN наскоро публикува интересна статия за развитието на използвания хардуер и софтуер.

Многостраничната статия се занимава с общото приемане на обновени компютри и преносими компютри, развитието на устройствата през последните няколко години и текущите пазарни тенденции в новия стоков бизнес и използвания пазар.

Също така се споменава bb-net като един от процесорите, които използват професионални процеси, за да превърнат старите системи в реални алтернативи на устройствата от начално ниво в новия сектор. По своята същност висококачествен бизнес хардуер в комбинация с ориентирана към качеството подготовка и гаранция за клиента „помага на устройствата да излязат от мръсния ъгъл на използваните през втория жизнен цикъл“.

Преминете към Top