CRN отчет за използваните ИТ

Използвани ИТ използвани втора употреба

Списанието на канала CRN наскоро публикува интересна статия за развитието на използвания хардуер и софтуер.

Многостраничната статия се занимава с общото приемане на обновени компютри и преносими компютри, развитието на устройствата през последните няколко години и текущите пазарни тенденции в новия стоков бизнес и използвания пазар.

bb-net също се споменава като един от процесорите, които създават реални алтернативи на устройствата от начално ниво в новата област от старите системи чрез професионални процеси. Присъщият висококачествен бизнес хардуер в комбинация с качествено ориентирана подготовка и гаранция за клиента „помага на устройствата да излязат от мръсния ъгъл на използваните във втория жизнен цикъл“.

Преминете към Top