„Голяма награда за средни предприятия“ 2017 г.

Страхотна цена на средния клас

„Голямата награда за средни предприятия“, присъдена от фондация „Оскар Пацелт“, е най-желаната бизнес награда в Германия. Само всяка хилядна компания в Германия е направила номинационния списък. bb-net е сред тазгодишните номинирани. Това завършва първия от трите етапа за наградата.

Мотото на конкурса е „Здрави МСП - Силна икономика - повече работни места“. Номинираните компании трябва да имат най-малко десет работни места и оборот от 1,0 милиона евро годишно, да бъдат активни на пазара в продължение на три години, без участието на общини и държавата и да се появяват под каквато и да е правна форма.

Следващата ни цел е второто ниво на стълбичката до наградата за средно предприятие - нивото на журито. За тази цел от независимото жури се оценяват пет критерия за конкуренция: цялостното развитие на компанията, създаването / запазването на работни места, модернизацията и иновациите, ангажираността в региона, както и обслужването, близостта с клиентите и маркетинга. След това ще се проведе церемония по награждаването на победителите през септември.

Преминете към Top