Разширяване на местоположението от друга зала

Разширяване на местоположението през 2017 г.

В края на миналата година успяхме да наемем още една зала на компетентния център в Главната долина от град Швайнфурт и по този начин да разширим производствената си площ с 50%. Разширената производствена площ беше специално преобразувана през първите няколко месеца на 2017 г. за увеличаващия се бизнес проект и сега е в пълен експлоатация.

Там се получават входящи стоки от големи и дългосрочни проекти, устройствата се инвентаризират и проверяват за функционалност. Освен това в новата зала е създадена зона за сигурност, така че данните да могат да бъдат напълно изтрити директно след проверката на получаването и без отклонения. С разширената площ и добре обмислената концепция на процесите, ние сме добре подготвени за нарастващия брой големи проекти.

Придобитото допълнително офис пространство бе заето от отдела за администрация и развитие на bb-net, който се грижи за вътрешната IT структура и обширната софтуерна система на компанията.

С допълнителното пространство за съхранение и интегрирането на залата в нашите процеси успяхме да поставим още един крайъгълен камък, за да разширим и разширим позициите си на пазара.

Преминете към Top