bb-net успешно поставен на изпитание

bbnet_itSicherheitsaudit2019
Одит на информационната сигурност в bb-net.

Централното значение на ИТ системите за една компания често се забелязва само когато те не работят. 86.000 71,4 кибератаки, 2017 милиона щети: Статистиката на BKA от XNUMX г. говори много. Това не включва разходи поради увреждане на имиджа на компанията и възможни разходи за отговорност за последващи щети на бизнес партньори.

Това не може да ни се случи - защото нашата компания е подложена на изпитание всяка година. Ние сме одитирани от Pohl Consulting Team GmbH във всички области, свързани с ИТ сигурността.

Томас Laubmeyer, одитор на информационната сигурност и мениджър за съответствие на информационните технологии, ни даде нивото на сигурност за 2019 г.:
96% - за нас незаменим резултат, над който непрекъснато работим.

Преминете към Top