bb-net посещава компютърния специалист

Bb Net Synaxon партньорство

В края на април Synaxon е поканен на конференцията за управление на компютърни специалисти в централата си в Schloss Holte. Тази година bb-net беше на борда като спонсор и информира заинтересованите участници в конференцията по темата за tecXL и обработен хардуер.

Под знамето на PC-Spezialist малките и средните компании в цяла Германия предлагат разнообразни ремонтни и ИТ услуги на фиксирана цена. Конференцията за мениджмънт предложи на участниците възможност за взаимен обмен, специализирани лекции и семинари, базирани на принципа на бар лагера.

Радваме се, че обработеният хардуер от tecXL беше приет с голям интерес и като цяло много положително от много присъстващи хора. Мениджърите по продажби Марко Кун и Матиас Рес от Маркетинг бяха и двамата на място и проведоха много интересни дискусии. На съвместното вечерно събитие в центъра на Билефелд някои теми, свързани с преносими компютри и компютри във втория жизнен цикъл, бяха допълнително задълбочени и бяха установени нови контакти.

Благодарим на участниците и организаторите за успешната конференция и очакваме по-нататъшното сътрудничество.

Преминете към Top