Предварително квалифицирани компании за AVPQ

Предварително квалифицирани компании на Avpq
Сега бизнес организациите са добре дошли да пропуснат тази публикация. За публичните клиенти обаче ще бъде интересно.

Официалният регистър на предварително квалифицираните компании за сектора на доставките и услугите изброява всички компании, които са подходящи за обществени поръчки. Доказали сте това чрез консултантски центрове за поръчки или търговско-промишлени камари. Публичните институции могат спокойно да разчитат на това чрез сериозния преглед.

Проверете пригодността на компанията, като използвате официалния регистър на Камарата на индустрията и търговията. Разбира се, bb-net е една от квалифицираните компании.

https://amtliches-verzeichnis.ihk.de/Suche.aspx

Преминете към Top