Алианс за киберсигурност

Алианц изображение за киберсигурност_пост

Дигитализацията и свързването в мрежа на системи и устройства имат своите предимства и недостатъци. От една страна, това ни отваря големи бизнес възможности, но от друга страна, крие и рискове. Проучването от 2017 г. на Алианса за киберсигурност потвърждава: Почти 70% от компаниите в Германия са жертви на кибератаки през последните години. Половината от случаите бяха успешни - всяка втора атака доведе до производствени или оперативни откази. Нападателите действат все по-професионално и използват все по-усъвършенствани методи, които често са трудни за откриване и не могат да бъдат преодолени с традиционни защитни механизми като скенери за вируси и защитни стени.

Поради това киберсигурността трябва да се разглежда и прилага от самото начало. За успешното справяне с тези рискове е от съществено значение актуалната информация и обменът на знания и опит в областта на компетенциите по сигурността. Тук Алиансът за киберсигурност, основан през 2012 г. от Федералната служба за информационна сигурност, помага, за да може да се предприемат по-силни действия срещу кибер атаките. Над 4000 компании и институции вече са членове на тази инициатива - включително bb-net media GmbH.

Участвайки, bb-net може да се възползва от следното:

  • от експертизата на Федералната служба за информационна сигурност и партньорите на Алианса за киберсигурност
  • Доверен обмен на опит с други компании и институции по теми като вектори за атака, подходящи защитни мерки, съвети за управление на сигурността, справяне с инциденти
  • bb-net има достъп до оферти за разширяване на своята компетентност в областта на киберсигурността.

Целта в бъдеще е да работим като партньор в съюза, за да подкрепяме алианса за киберсигурност извън това.

ЗАЕДНО за повече сигурност. ЗАЕДНО срещу кибератаки.

Преминете към Top