2 нови обучители в bb-net

Bb Net инструктор

Като ръководители на екипи, Матиас Рес в маркетинга и Паскал Рот в обслужването на клиенти са неразделна част от bb-net. В двете области във фирмата се създават стажове, за да се даде възможност на младите хора да започнат кариерата си. В допълнение и двамата ръководители на екипи успешно преминаха теста за правоспособност на инструктора миналия месец.

Като обучители, маркетинговият всеобхватен и ИТ специалистът в бъдеще ще имат за задача да подготвят обучаващите се за целите на обучението, да предадат професионални и трудово-педагогически знания, както и професионални умения.

Патрик Зайдел започна обучението си като техник по електроника в информационните системи през септември. Очаква се през септември 2017 г. маркетинговият екип да бъде разширен, за да включи стажант като медиен дизайнер за цифров и печат.

Много се радваме за новите треньори и използваме тази възможност, за да поздравим още веднъж Матиас и Паскал.

Преминете към Top