Член на ИТ за преоборудване на баварския клъстер за околната среда

Картина на корицата Umweltcluster Bayern се присъединява към bb-net
От май 2021 г. bb-net media GmbH е член и на UmweltCluster Bayern, инициатива на Камарата на индустрията и търговията и ClusterOffensive Bayern.

Целта на асоциацията е да насърчава конкурентоспособността в Бавария и добавената стойност в баварската екологична икономика чрез концентрирано управление на "Клъстера за екологични технологии" и по този начин да направи работните места в Бавария устойчиви. Фокусът е върху интензивния контакт между членовете, както и обмена на информация и работата по проекти. Като активна част от баварската мрежа за екологични технологии, ние сме например член на работната група по цифровизация и очакваме с нетърпение много нови импулси, дискусии и съвместни дейности - разбира се не само в основния ни сегмент „Отпадъци и рециклиране“ , но преди всичко в изключително актуалните области на ИТ обновяване, екологични ИТ, устойчива дигитализация и ефективност на ресурсите.

Umweltcluster Bayern - Мрежа на баварската екологична икономика

Преминете към Top