Сертификат за партньор на Bytec Service

партньор на сервиз за сертификат bytec

Също така тази година bb-net беше сертифициран от компанията Bytec GmbH. Със сертификата "bytec Service Partner" bb-net е квалифициран да предлага и доставя поддръжка и поддръжка за системите Fujitsu Notebook и Fujitsu Deskbound.

Сертификатът Bytec GmbH потвърждава, че bb-net е обучил служители със съответните квалификации за изброените системи, които все още са в състояние бързо и професионално да извършат вътрешни подобрения и ремонти.

Освен това партньорството дава възможност за широк достъп до услугата и поддръжката на Bytec GmbH. Това ни позволява да набавяме резервни части бързо, дори извън гаранционните срокове, както и по-голяма наличност на поддръжка. По този начин може да се гарантира най-високият стандарт за качество на сервизната работа на нашите устройства tecXL.

Преминете към Top